Göm menyn

Studentmarskalk vid Linköpings universitet

Hej! Att du har hittat till den här sidan betyder att du är intresserad av att veta mer om den akademiska högtiden och vad det innebär att vara studentmarskalk. Så kul!

Om du inte får svar på dina frågor nedan, tveka inte att ta kontakt med våra två studentövermarskalkar, Sofia Stenström och My Björklund. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan. 

Den akademiska högtiden doktorspromotion och professorsinstallation äger rum en lördag i november 2022. Det är ett ceremoniellt tillfälle där doktorander som disputerat under året får sin doktorshatt/krans och diplom. Under ceremonin installeras även universitetets nya professorer och förtjänstmedaljer delas ut. Den akademiska högtiden inleds med en festkonsert på fredagen och avslutas med en bankett på lördagskvällen. Som studentmarskalk representerar du universitetet.

Nedan följer mer information och tänk på att sista ansökningsdagen för ansökan som studentmarskalk är den 25 september 2022.

Länk till ansökningsformulär

Ordlista

SM - StudentMarskalk

HM - HattMarskalk

Härold - Namnuppropare

SÖM - StudentÖverMarskalk

Procession - ”festtåg”, kortege

Promovendi - en nybliven doktor

Hedersdoktor - en person som hedras för ett framstående bidrag till forskningen

Installandi - En anställd vid universitetet som träder in i sin professorstjänst

Uppdrag

Marskalkarnas huvuduppdrag är att leda processionen in och ut från ceremonilokalen. I processionen går promovendi, installandi, lärare, fakultetshuvudet för respektive fakultet (medicinska, tekniska, filosofiska/utbildningsvetenskap) samt rektorshuvudet.

Men vi har även andra uppdrag fördelade mellan oss. Nedan följer en beskrivning av de olika marskalksposterna.

Fanbärare

Det behövs två fanbärare som går i början av processionen. Den ena fanbäraren bär LiU-fanan och den andra bär svenska fanan. Innan ceremonin börjar står fanbärarna med sina fanor vid entrén och välkomnar gästerna.

Stavbärare

Vid högtiden symboliseras de tre fakulteterna av tre stavar. Stavarna bärs med under processionen och placeras sedan på scenen. Tre stavbärare går framför respektive fakultet i processionen samt ansvarar för att promovendi som står direkt bakom stavbärarna är på plats och står i rätt ordning.

Installandi -ansvarig

Det behövs även tre studentmarskalkar som leder respektive fakultets installandi i processionen.

Disputerade lärare -ansvarig

Tre personer ansvarar för lärardelen i respektive fakultet. Bland lärare går promovendis handledare och andra verksamma lärare vid universitetet.

Fakultetshuvud -ansvarig

I slutet av respektive fakultetsled går fakultetshuvudet (dekaner med flera) som leds av en studentmarskalk. Därför behövs även för den här posten tre studentmarskalkar.

Rektorshuvud -ansvarig

Sist i hela processionen går rektorshuvudet och leds även den av en studentmarskalk. Förutom universitetsledningen går rektors gäster i den här delen av processionen.

Bordsmarskalk

Två studentmarskalkar hjälper till att lägga ut bordplaceringskorten inför banketten. När gästerna strömmar till efter ceremonin står bordsmarskalkarna vid ingången till bankettsalen för att välkomna och hjälpa gästerna att hitta till sin plats. 

Materialansvarig

En eller två studenter har yttersta ansvaret för att material såsom program delas ut under dagen.

Härold och reservhärold

Under ceremonin, vid doktorspromotionen ropas doktorernas namn upp av en så kallad härold. För att undvika en katastrof vid oförutsedda händelser ska det även finnas en reservhärold.

Hattmarskalk

Under ceremonin delas det ut doktorshattar, lagerkransar, diplom och medaljer. De två hattmarskalkarna som ansvarar för dessa är på plats och bär, under ceremonin, fram föremålen till den person som delar ut dem. Hattmarskalkarna är med och rullar diplom och sorterar hattarna under fredagen, dagen innan ceremonin.

SÖM

Det finns två studentövermarskalkar som samordnar marskalkarnas arbete och finns där för att reda ut alla frågetecken innan och under dagen för högtiden. Under hela året är de involverade i planeringen av högtiden och fungerar som en förlängning av universitetets ceremonimästare och övermarskalk.

Klädsel

Klädkoden för ceremonin är högtidsdräkt. Studentmarskalkar bär balklänning eller frack och alla ska även bära en vit och ren studentmössa (mössan kan vara någon annans, det viktiga är att den ren och vit). Alla studentmarskalkar får låna ett marskalksband/blågult band som man bär över höger axel.

Herrar

För dessa studentmarskalkar gäller, mer specifikt:

 • Frack

 • Vit väst

 • Vit fluga

 • Svarta välputsade skor (inte nödvändigtvis lackskor)

 • Svarta strumpor

 • Vita handskar

 • Vit studentmössa

Damer

För dessa studentmarskalkar gäller, mer specifikt:

 • Hellång klänning

 • Vita handskar upp till armbågarna om klänningen inte täcker axlarna

 • Skor med täckt tå

 • Vit studentmössa

Datum

Är du intresserad av att vara med som studentmarskalk under den akademiska högtiden 2022 i november är du välkommen att maila SÖM på en av de nedanstående adresserna innan den 25 september 2022. Rekryteringen är nu igång och du är därför uppmuntrad till att höra av dig så snart som möjligt.

När alla marskalkar tillsats, kommer vi ha en ”lära-känna-kväll” som kommer vara frivillig, men likväl så trevlig! Här får man lite intro men främst träffar vi varandra. För på lördagen för högtiden ska vi vara som en enhet, ett team där vi hjälps åt.

I början av november kommer den obligatoriska utbildningen hållas. Inför det här tillfället ska alla studentmarskalkar läsa igenom "Studentmarskalkens guide till en lyckad promovering” som skickas ut innan tillfället.

Exakt tid och lokal meddelas längre fram.

Den akademiska högtiden 2022 kommer äga rum den 11-12 november, med festkonsert på fredagen (11 november) och ceremoni på lördagen (12 november). Det är främst under lördagen studentmarskalkarna genomför sitt uppdrag. Alla studentmarskalkar som genomför uppdraget ska kunna dedikera främst hela lördagen åt högtiden men också fredag kväll.

Bilder

Här hittar du exempel hur det kan se ut för studentmarskalkar under den akademiska högtiden.

Promovering - marsalk delar ut program till gäster

 

Promovering - marsalkar tar emot gäster vid entrén till Konsert och Kongress

 

Promovering - marsalkar på scenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Studentövermarskalkarna nås enklast på nedanstående mail:

Sofia Stenström, sofia.marskalk@gmail.com

My Björklund, my.marskalk@gmail.com


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-12